Úvodem

Při zaslechnutí slova zrak, se nám vybaví pojem vidění, se kterým je ono slovo spjato. Zrak rovná se vidění. A přece cítíme rozdíl mezi tím, co znamená dobře vidět a jasně vidět. Pokud nevidíme dobře, navštívíme očního lékaře nebo optometristu a oční optik nám dodá či zhotoví korekční pomůcku.

Co je však jasné vidění a jak se k němu člověk dopracuje?

Nejprve je třeba vědět, že jasné vidění nevyžaduje velkou učenost ani úsilí. Je tak jednoduché a prosté, že ho zvládá každé malé dítě. Zapotřebí nejsou znalosti, či zvláštní nadání, ale odvaha. Odvaha prohlédnout, že ve vidění nám brání naše pojmy, kategorie, předsudky a projekce, potřeby a lpění, nálepky, které jsme si na základě prostředí a dosavadních zkušeností vytvořili.

Vidět osoby a věci nově a bezprostředně v každém okamžiku je charakteristikou jasného vidění. Rozjasněný a pronikavý zrak umožňuje poznat základní lidské hodnoty – lásku, zdraví, svobodu.