Oko, vidění a zdraví

Co je vidění

Oko je nejen oknem do těla a duše, ale je také oknem ke zdraví.

Naše schopnost vidět je jenom částí celku zvaného vidění.

Vidění je dvojího charakteru – rozlišující a nerozlišující.

Život člověka je ovlivňován a utvářen těmito dvěma základními aspekty vidění.

U dospělého člověka převažuje rozlišující vidění, které je nepřímé, zatímco u malých dětí do tří let je dominantní vidění nerozlišující, přímé. Malé děti nemají ještě plně vyvinutý zrak, jejich zrakové vnímání je nedokonalé. Nevidí svět ostře, zato však jasně, bezprostředně a přímo, bez filtru myšlení a posuzování. Takové vidění není zrakovou schopností či ostrostí, ale přirozeným, čistým viděním, které se děje bez jakéhokoliv úsilí.

Zraková ostrost je získaná a v průběhu života se mění, vidění nerozlišující je vrozené a neměnné.

Hardware a software – nástroj tělo – mysl zajišťuje naši schopnost vnímat zrakem vnější svět.

Bezprostřední, přímé vidění je samotnou živou přítomností , jež je naší pravou podstatou.

Vnímání a uvědomění

Pojem vidění je tvořen vnějším a vnitřním aspektem, z nichž každý funguje na zcela odlišné úrovni.

Cesta ke zdraví

Vady zraku, jejich měření a korigování, stejně jako nemoci očí a jejich léčení, se týkají pouze vnějšího aspektu vidění.

Vidění pomocí očí, jakkoliv se zdá být dokonalé a skutečné, je pouhým pozorováním elektrických signálů formovaných v týlním laloku mozku. Tyto obrazy jsou poté interpretovány myslí a my věříme, že vidíme, vidíme však pouze slova a představy.

Dobrý a ostrý zrak je pro nás velmi důležitý, avšak převažující orientace a důraz na tento jediný aspekt vidění nepřispívá ke zdraví a rovnováze.

Čím více upřednostňujeme centrální vidění, tím více detailů jsme schopni rozeznat, jsme neustále zaměstnáni spoustou jednotlivostí, všímáme si drobností a podstatné nám uniká. Jsme v jistém úhlu pohledu slepí. Tato částečná slepota je příčinou našeho napětí, našich vnějších i vnitřních konfliktů.

Neustále sílící boj s nemocemi, které nejsou ničím jiným, než vnějším projevem vnitřní disharmonie, je dokladem absence jasného pohledu.

V očním lékařství, optice i optometrii jsou vyvíjeny a aplikovány stále dokonalejší metody a pomůcky, umožňující lépe a ostřeji vidět. Z druhé strany ale úroveň porozumění a uvědomění zůstává stejná.

Odkrývání čistého a jasného vidění, které je přítomno stále a bez úsilí, vede k životu v harmonii a lásce.