Oční diagnostika

Pojem oční diagnostika

OKO A ZDRAVÍ

Oko je cenným diagnostickým nástrojem, je oknem do těla i duše.

Pomocí očního mikroskopu, vybaveného zobrazovacím modulem, zkoumáme duhovku a skléru oka, za účelem odkrytí hlubších příčin zdravotních potíží. Analýzou znaků duhovky a skléry se zabývá iridologie a sklerologie.

IRISDIAGNOSTIKA

Oko reflektuje nejen fyzický, ale také emocionálně - psychický stav člověka.

Irisdiagnostika hledá prostřednictvím znaků duhovky příčinu narušení přirozeného stavu tělesné a emocionální rovnováhy, která je základní pro pochopení mechanismu vzniku nemocí.

Irisdiagnostika umožňuje vidět fungování člověka z pohledu úplnosti a celistvosti, tedy z pohledu zdraví. Je to právě rozměr zdraví, který tuto diagnostiku odlišuje od jiných metod.

Na rozdíl od lékaře se iridolog nesoustřeďuje na vyhledávání nemocí a jejich následné odstraňování pomocí léků. Naopak. Nahlíží na nemoc jako na cennou informaci, která mu umožňuje odhalit skutečnou příčinu projevených potíží. Namísto boje s nemocí směřuje a postupuje iridolog k opětovnému navození ztracené rovnováhy, ke spuštění samoléčebného procesu, který je vlastní lidskému tělu.

Irisdiagnostika je metodou léčení i prevence. Je vhodná pro každého, kdo si začíná uvědomovat a cítit, že on sám je tím, kdo vytváří zdraví nebo nemoc a že léčení je přirozenou schopností každého člověka.

Irisdiagnostika nenahrazuje lékařské specializace, ani neslouží k diagnostice nemocí.

Irisdiagnostika vede k osvětlení a pochopení významu nemoci a tím umožňuje navození léčivého procesu, který je základní přirozeností lidského těla.

Sklerologie

Sklerologie je diagnostickou metodou, která studuje bílou část oka zvanou bělima, jejíž vzhled, struktura a znaky se mění v závislosti na specifickém onemocnění, či stravovacích návycích. Zatímco znaky na duhovce vyjadřují geneticko-konstituční kvality, znaky na bělimě se vztahují více k aktuálnímu zdravotnímu stavu, probíhajícím změnám v těle. Ze znaků na bělimě lze vyčíst:

Sklerologie tak doplňuje a zpřesňuje iridologické vyšetření.